Është qendër edukative per fëmijë për mësimin e gjuhëve të huaj, Matematikë, qëndrim ditor,Ndihmesë në detyrat e shtëpisë