Vision Academy

është Qendër Kursesh për mësimin e gjuhëve të huaja, Matematikë, Kontabilitet dhe Trajnime tjera profesionale, duke shërbyer me ekip të specializuar për çdo lëmi dhe grupmoshë. Për të rritur dhe studentë me anë të metodave intearktive duke patur qasje vizuele dhe akustike mësohet:

Gjuhë angleze për nivelet:
 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediate
 • Advanced
 • Proficiency
Gjithashtu bëjmë përgaditje për testimet ndërkombëtare
 • TOEFL
 • BULATS
 • IELTS
 • TOEIC
English for special purposes (ESP):
 • Business English
 • Management
 • Accounting
 • Law
 • Medical
 • Tourism
Gjuhë gjermane
 • Për viza familjare
 • Për nivelet: A1,A2,B1,B2,C1,C2

Tjera Kurse

 • Gjuhë Italiane
 • Gjuhë Frenge
 • Gjuhë Turke
 • Gjuhë Maqedone
 • Matematikë
 • Kontabilitet

Për shkollat e mesme

 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Përgaditje për Maturë Shtetërore
Për Filloristë
 • Gjuhë angleze
 • Përgaditje për lëndët mësimore
 • Qëndrim ditorë
 • Përgaditje për testim ekstern